Caroline Gustavsson. Foto: Magnus Aronson

-Religionens roll är inte utspelad i det postsekulära samhället, berättar Caroline Gustavsson, tvärtom. Skolan är en viktig arena för den bild som framtida generationer får av religionen. Därför blir religionskunskapen betydelsefull för vår förståelse för människor och för samtiden.

Genom Erasmus + ska Caroline Gustavsson, lektor i religionsdidaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, möta forskningskollegor inom lärarutbildningen och föreläsa för studenter och doktorander. Intresset för att etablera ett lärarmobilitetsavtal inom lärarutbildningen vid University of Applied Sciences i Utrecht, Nederländerna kommer av att Sverige och Nederländerna står inför liknande utmaningar i att förstå betydelsen av religionens plats i det postsekulära samhället, ett samhälle som präglas av religiös pluralitet och mångkulturalitet. Undervisningen om religion skiljer sig dock åt mellan länderna.

Under vistelsen ska Caroline Gustavsson undersöka hur lärarutbildningen vid lärosätet i Utrecht är strukturerad med förhoppningen om ett framtida fördjupat samarbete. Lärarstudenterna vid Stockholms universitet ska kunna ta del av jämförande exempel i undervisningen och på längre sikt hoppas hon att institutionen ska etablera ett utbytesavtal för lärarstudenter. Under tiden i Utrecht har hon även blivit inbjuden att delta vid en konferens för att träffa redaktörerna för en internationell publikation.

Inom ramen för lärarmobilitetsavtalet ska Caroline Gustavsson undervisa studenter på kursen Philosophy. World religions. Spirituality och delta vid doktorandseminarier vid University of Applied Sciences. Hon kommer bland annat att föreläsa om religionens plats i det svenska samhället och om sin forskning om hur unga människor tolkar och förstår sina liv och begreppsapparaten ”existentiella konfigurationer” som hon har utvecklat för att benämna människors meningsskapande.

Vill du läsa mer om begreppsapparaten ”existentiella konfigurationer” hittar du hennes doktorsavhandling via: Caroline Gustavssons profilsida

Om lärarmobilitet och Erasmus +

Utrecht. Foto: Laurent Dambies /Mostphotos

Erasmus + är ett EU-program för att främja internationellt samarbete kring utbildning. Som lärare vid Stockholms universitet har du möjlighet att undervisa vid ett partneruniversitet i Europa. Du får möta nya kollegor och ta del av andra undervisningskulturer och pedagogiska metoder – för att utvecklas professionellt och personligt. Utbytet kan ske i något av de 28 EU-länderna och EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge samt Turkiet och Nordmakedonien.

Undersök möjligheterna till utbyte tillsammans med dina kollegor i HSD:s ämnesgrupper!