Sökande skall ha avlagt doktorsexamen år 2013 eller senare. Stipendierna, som är personliga, är avsedda att stödja yngre forskare verksamma vid svenska lärosäten och kommer i regel inte att utdelas till den som är äldre än 40 år.

Sista ansökningsdag är 1 mars 2016.

Läs mer om utlysningen hos Salénstiftelsen.