Foto: Caroline Gustavsson
Foto: Caroline Gustavsson

Prefekt Inger Eriksson har beslutat att från HSD nominera Caroline Gustavsson till Pro Futura Scientia XIV, 2018.  Pro Futura Scientia är ett nationellt spetsforskningsprogram för unga forskare i humaniora och samhällsvetenskap. Pro Futura Scientia är en av de mest ambitiösa satsningar som gjorts för att främja lovande forskare tidigt i karriären och för att knyta dem till internationell spetsforskning.

Den forskningsansökan som utgör en del av nomineringen beskrivs av Caroline ha följande syfte:

The project is a comparative study of Sweden, Finland and Germany with an overall aim to develop an understanding of religious literacy in teacher education as understood by teacher educators and teacher students, an understanding that works across national contexts. This will facilitate the conversation and knowledge exchange between countries in understanding religion as a key issue in today’s society and open up new possibilities for both practitioners and academics, to learn from one another.

Läs mer om urvalet till Pro Futura via Riksbankens Jubileumsfond.

Caroline Gustavssons tidigare forskning hittar du via hennes: profilsida.

Riksbankens Jubileumsfond och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) inbjuder Stockholms universitet att, bland institutionernas samtliga nominerade, i sin tur och senast den 14 december 2018 nominera högst fyra kandidater. Vi får med andra ord hålla tummarna!