Det danska och norska ordet för ämnesdidaktik är fagdidaktik och därför är konferensens förkortning NoFa. Den första konferensen hölls i Oslo 2007 och senast den arrangerades i Sverige var 2011 på Karlstad universitet.

Cecilia Lundholm, professor på HSD, säger:
— Det är mycket glädjande att institutionen har blivit utvald! Konferensen är viktig för att utveckla och stärka internationella kontakter men den är också viktig för att lyfta ämnesdidaktisk forskning och betydelsen av den. Naturligtvis är den också en möjlighet att lyfta den forskning som finns på HSD och de övriga ämnesdidaktiska institutionerna vid Stockholms universitet. 

 

Länk till NOFA7 webbplats (link to NOFA7 web)