Inger Eriksson beviljas medel för projektet ”Förmågan att föra och följa algebraiska resonemang – utmaningar för undervisningen i grundskolan och gymnasiet”. Det syftar till att undersöka vad i undervisningen som främjar elevernas kunskapsutveckling samt vad som kan ses som tecken på framväxande algebraisk resonemangsförmåga och hur denna förmåga kan bedömas. Fyra Learning studies kommer att genomföras i årskurserna 1-3, 4-6, 7-9 och på ett yrkesprogram på gymnasiet. Deltagarna knyts till forskningsmiljön Stockholm Teaching & Learning Study (STLS), som är en samverkansplattform mellan huvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet.

– Det är jätteroligt att och unikt att få genomföra ett projekt från lågstadiet till gymnasiet. Våra vetenskapliga artiklar kommer att spridas och granskas, säger Inger Eriksson.