Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning

En utmaning för undervisning om hållbarhet inom högre utbildning är att den till stor del består av överföring av faktakunskaper. Interaktiva, gestaltande arbetssätt bidrar till undervisning som integrerar känslor, värdemotsättningar och moraliska dilemman för att fördjupa lärandet i hållbarhetsfrågor. Från den utgångspunkten kommer projektet att arbeta explorativt för att utveckla nya undervisningsformer.

Projektet bygger på två internationella workshops med start under hösten 2021 som riktar sig till särskilt inbjudna universitetslärare inom olika discipliner, verksamma vid olika europeiska lärosäten.

Under den första workshopen kommer deltagarna att få bearbeta och uppleva olika typer av interaktiv undervisning för att kunna omsätta den i den egna undervisningen. Vid det andra tillfället har lärarna med sig erfarenheter och observationer som utvärderas och bearbetas vidare. 
Den explorativa ansatsen utgår från forskning om undervisning genom rollspel, forumspel, processdrama, osynlig teater, performance och utomhuspedagogik.

Projektledare är Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning vid HSD. I projektgruppen ingår även av Timothy Daw och Miriam Huitric, båda forskare vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet samt professor Tony Wall, University of Chester, Storbritannien.