Jenny Berglund

Den 14 maj 2020 kommer den internationella konferensen EARLI SIG#19 att ske digitalt och vara öppen för alla. Temat för konferensen är 'Religions and Worldviews in Education'.

Jenny Berglund, professor i religionsdidaktik vid HSD, kommer att delta som talare: 'Comparative studies on RE, what can we learn (and not) from each other?'

Läs mer och hitta zoomlänken för att koppla upp till konferensen digitalt här.