Ylva Wibeus, ansvarig hos HSD. Foto:
Ylva Wibeus, ansvarig hos HSD. Foto: Jessica Stene

Kursen är för lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Den utgår från skolans demokratifrämjande uppdrag och har en verksamhetsnära uppbyggnad.

Preliminära datum för Stockholms universitet är start den 15 oktober 2016 och avslut i februari 2017 med en campusträff runt den 15:e varje månad. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD, har fått ansvaret för kursen på Stockholms universitet.

Anmälan av tre-sex deltagare görs av rektor eller förskolechef, före den 16 maj 2016.

Läs mer och anmäl hos Skolverket och hos Forum för levande historia.