Kursen vänder sig till dig som är pedagog och vill använda drama som redskap för att utveckla lekkompetens hos barn som inte leker. Kursen innehåller såväl praktiska övningar som aktuell forskning kring lekens betydelse för barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Kursen bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring tillämpning av drama i olika situationer.

Sök kursen här.