Panelsamtal i Aula Magna

Konferensen riktade sig till svenska och internationella forskare i ämnesdidaktik inom språk, matematik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och estetiska ämnen, 250 forskare deltog. 

Läs mer om programmet.