Niclas Runebou. Foto: Karin Warvlin

Vi gratulerar Niclas Runebou som har blivit utsedd till Årest lärare 2020, av 105 nominerade kandidater. Priset går till lärare som främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt erkänd undervisningsskicklighet.

Motiveringen lyder: 

Han ställer krav på förberedelse – man ska ha tänkt

Niclas Runebou, universitetsadjunkt vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har genomtänkta planeringar och förmedlar sitt budskap på ett enkelt och förståeligt sätt, där en progression blir mycket tydlig. Han skapar situationer där studenterna får möjlighet att tänka själva, tänka utanför det självklara och ifrågasätta det de lär sig. Niclas leder studenterna i en väldigt teoretisk utbildning mot det konkreta och ger dem hopp om ett blivande yrke samtidigt som han lyckas få ämnet att kännas anpassat för skolan. Niclas har även ägnat stort engagemang åt utveckling av betygskriterier och utarbetat en matris för hela institutionen att följa. Han har också skrivit läromedel om ämnesdidaktik och han granskar och förbättrar ständigt kritiska aspekter av undervisning, betyg och bedömning.

Läs mer om priset: Årets lärare 2020