En långsiktig och hållbar utveckling av lärarnas professionella kunskapsbas förutsätter en stegvis och systematisk kunskapsutveckling. I den här boken visas hur en lärardriven och praktiknära forskning kan bidra till att utveckla kunskaper och redskap som kan utveckla undervisningen. Författarna ger exempel på hur forskning kan bidra till att belysa undervisning och lärande på ett sätt som har direkt relevans för lärarnas undervisning.

Bokens redaktör är Ingrid Carlgren. Ingrid Carlgren är professor emerita vid Stockholms universitet och just nu har ett forskningsprojekt på HSD.

Inger Eriksson, prefekt, Patrik Johansson och Malin Tväråna, doktorander vid HSD är medförfattare.
 

Läs smakprov av boken på gleerups.se