Från vänster: Cecilia Lundholm, Peter Davies, Caroline Ignell

Kursen ges på distans och vänder sig till lärare och tar upp både natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv på klimatförändringar och lösningar. De samhällsvetenskapliga perspektiven inkluderar ekonomi, juridik, politik och medier. Kursen kommer behandla didaktik och hur undervisning kan adressera klimatförändringar och lösningar för elever i åk 4–9 och i gymnasieskolan. 

I kursen medverkar forskare från olika institutioner vid Stockholms universitet samt gästföreläsare.