Universitetet erbjuder redan en treårig kandidatutbildning i estetiska ämnenas didaktik med inriktning på drama/teater som riktar sig till den som vill arbeta med barn och unga på deras fritid, främst inom kulturskolan. I och med regeringens satsning på det så kallade Kulturskoleklivet är det nu möjligt att ge en kortare utbildning på 90 hp, det vill säga 1,5 år.

– Kulturskoleutredningen som kom för några år sedan föreslog en satsning på högre utbildning så det är del av ett längre projekt att stärka kulturskolan. Flera av kurserna kan läsas även som fristående kurser, säger Ketil Thorgersen, lärarutbildare och lektor i musikpedagogik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Läs hela intervjun på : Lärarutbildningsportalen