Humaniora och samhällsvetenskap

Projektbidrag HS

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. 

Utlysning

Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt  

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning som rör förutsättningar för tillväxt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Utlysning

Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning inom kultur- och kulturarvsområdet. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. 

Utlysning

Konstnärlig forskning

Projektbidrag 

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Utlysning

Övriga utlysningar

På VR:s sida kan du få information om andra och kommande utlysningar under året.