Första omgången av vår nya kurs Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen är i full gång. Karin Gunnarsson som är kursansvarig lärare berättar om kursen:

 - Det är så roligt att kunna erbjuda denna kurs till våra vfu-handledare som vill lära sig mer och utveckla sin kompetens i handledning. Vi tror att kursen kan stärka deras undervisning, verksamheten i skolan och dessutom vår lärarutbildning.

Hur är kursen utformad?

Kursen är uppdelad i två delkurser. Den första har fokus på handledningens innehåll med ämnesdidaktiska frågor om undervisning och bedömning.  Den andra har fokus på handledningens form med utgångspunkt i etiska aspekter som vi sedan arbetar med i relation till bland annat samtal, konflikter, ledarskap och grupprocesser. I upplägget varvar vi teoretiska diskussioner med erfarenheter och övningar från våra olika praktiker. Deltagarna utgör en viktig del av att skapa en givande kurs och vi ser att vi nått rätt målgrupp med deltagare med engagemang och intresse att diskutera och utforska handledning och undervisning.

Karin Gunnarsson kursansvarig lärare och studenter i kursen Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen


Vid det tredje seminariet i den andra delkursen träffar vi några av de studenter som deltar i kursen. Oskar Mölleby, Evy Josefsson, Mikael Bonnevi och Gunilla Granath Zillén. De berättar om hur de uppfattar kursen så här långt.


Varför har ni valt att gå den här kursen?

- Jag har valt att gå kursen för att få kompetensutveckling och fördjupning i handledskapet, hur man tänker kring sin roll som handledare.

- Rent praktiskt hänger kursen ihop med det som man gör på jobbet i sin vardag. Det är lätt att motivera utifrån läraruppdraget.
 

Vad tycker ni har varit bra med kursen?

- Den första delkursen hade en allmändidaktisk inriktning då vi diskuterade framförallt undervisning. Det var givande även om jag inte hade någon egen VFU-student just då. Det är bra att kursen inte enbart har handledarfokus.

- Ja, jag har gjort förändringar i min undervisning utifrån att jag fått inspiration och kunskaper på kursen om att göra på nya sätt.

- Det har varit extra givande att några av oss som läser kursen kommer från samma skola. Då har vi haft möjlighet att reflektera mer mellan tillfällena. Samtidigt har det varit givande att träffa lärare från andra skolor som har andra erfarenheter.

- De flesta diskussioner i kursen avspeglar vad som händer just nu i samhället och hur vi tänker och påverkas av det i skolan.

- Kursen har ett bra tempo med tanke på att man jobbar samtidigt. Man hinner med att läsa mellan seminarierna

 

Mer om kursen

Kursen vänder sig dels till lärare som fungerar som handledare för lärarstudenter, dels till lärare med uppdrag och ansvar att leda utvecklingsarbete på skolan. Den ger en fördjupning av teorier och metoder avseende handledning, såväl individuell som i grupp. Kunskaper om handledningsprocessens olika aspekter behandlas och fördjupas.

Kursen ges på kvartsfart och på campus med start höstterminen 18. Anmälan görs via antagning.se.

För mer information om kursen se kursens hemsida.