I augusti valdes professor Cecilia Lundholm på HSD in i EARLI:s styrelse. EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) är Europas största organisation för forskning inom utbildningsvetenskap www.earli.org.

Det är första gången en representant från Stockholms universitet deltar i arbetet.

Professor Cecilia Lundholm
Professor Cecilia Lundholm

- Det är naturligtvis väldigt roligt. Den här organisationen har betytt mycket för mig och jag skulle haft svårt att bedriva forskning inom mitt område utan EARLI och den intressegrupp jag tillhör, Conceptual Change, berättar professor Cecilia Lundholm.

- Jag ser fram emot att inom EARLI få verka för att stötta unga forskare och ge dem inblick i forskning som en internationell verksamhet. Och ge möjlighet och förutsättningar för att skapa kontakter över så väl ämnes- som landsgränser. Det innebär att man kan hitta den bästa och närmsta kollegan - i ett annat land.

 

EARLI rymmer 26 intressegrupper med inriktningar så som Argumentation, Reasoning and Dialogue; Conceptual Change och Moral and Democratic education. Vart annat år organiseras en EARLI konferens och vartannat år organiserar intressegrupperna en konferens. Nästa EARLI konferens äger rum i Aachen, Tyskland, augusti 2019.

 

EARLI har tre tidskrifter – Learning and Instruction, Educational Research Review och Frontline Learning Research.