Geir Skeie är intresserad av livssyn, värderingar och hur religionsundervisningen kan komma att påverka individen. Vilken är skolans roll? Det här berättar han om på Lärarutbildningsportalen.