Kurser redan öppna för sen anmälan


Utbildningar som öppnar den 14 juli

De utbildningar som har lediga studieplatser kvar efter första antagningsomgången kommer att öppna för sen anmälan den 14 juli. Listan på utbildningar som öppnar hittar du här:

 

En sen anmälan gör du som vanligt via www.antagning.se.

Sista dag för sen anmälan är den 21 augusti. Om kurserna fylls upp med tillräckligt många reserver kan de stängas tidigare.

Anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. Om du gör en sen anmälan kan det därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Mer information om anmälan och antagning