Bilddidaktik

Bildämnet är en del av ett tvärvetenskapligt kunskapsfält. Kunskapsområdet omfattar såväl lärandet, pedagogik och didaktik, som konst och medier inom ramen för det utvidgade begreppet visuell kultur. Förståelsen liksom förmågan att analysera den visuella kultur som präglar vår samtids både informella och formella lärandesammanhang är betydelsefullt för alla pedagoger inom skolan. Undervisningen i bild syftar till att utvidga vår repertoar att tolka, använda och skapa egna bilder. Genom att  kommunicera visuellt konstrueras föreställningar om hur vår verklighet är utformad och hur dess praktik kan organiseras och läras. Inom ramen för bildämnets didaktik ryms tex. studier om betydelsen av nya medier och digitalt bildarbete i skolans klassrum. Bildämnet är en plats för yttrandefrihet, ämnesövergripande arbeten, digitalt lärande, bild och specialpedagogik samt konstbaserat lärande.

Bilddidaktisk forskning
Bilddidaktisk undervisning