Företagekonomididaktik

Skolämnet företagsekonomi ”behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.” (Ur Ämnesplanen i Företagsekonomi för gymnasieskolan, Skolverket 2011)

Företagekonomididaktisk forskning
Företagsekonomididaktisk undervisning

Andersson, Pernilla
Universitetslektor, 08-16 4599
pernilla.andersson@hsd.su.se