Våra ämnen

Våra ämnen

Vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå och främst inom historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi samt bild, drama och musik. Vår ämnesdidaktiska forskning rör dessa ämnen och är inriktad mot alla nivåer i utbildningssystemet.  

Läs mer om våra ämnen i här:

KONTAKT

Postadress

Stockholms universitet
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
106 91 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 20 A (Arrheniuslaboratorierna hus P, våning 3 och 4)

Telefon (växel): 08-16 20 00

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 121

Karta för att hitta till oss

Kartor för hela universitetsområdet

Puff service och stöd avdelningssida
Våra ämnen