Doktorsavhandlingen undersöker genom fem artiklar historie- och samhällskunskapsämnenas roll i elevernas medborgarbildning. Vikten ligger på relationen mellan ämneskunnande och medborgarbildning. Den första artikeln och licentiatuppsatsen prövar en konstruktion för ämneskunnande i samhällskunskap och hur ämneskunnandet kan vara uttryck för kvalifikation och subjektifikation i elevernas medborgarbildning. Den andra artikeln undersöker hur eleverna uppfattar mötet mellan kvalifikation och subjektifikation. Den tredje artikeln diskuterar skillnader och likheter mellan historia och samhällskunskap där ämneskunnande och medborgarbildning är centrala aspekter. Den fjärde artikeln undersöker temporala aspekter av eleernas möte med det delade temat demokrati som återfinns i ämnesplanerna för historia och samhällskunskap på gymnasiet. Avhandligens helhet bidrar till att diskutera och nyansera bilden av vad vi kan förvänta oss av skolan i termer av medborgarbildning och hur uppdraget att bidra till elevernas medborgarbildning kan utvecklas.

ISBN: 978-91-7649-102-7