Välkommen på bokrelease för att fira utgivningen av boken Casemetodik för
lärare – att överbrygga klyftan mellan teori och praktik
.

Det blir presentation av boken, som kan köpas till reducerat pris, mingel
och bubbel med tilltugg. 

Eva Anderberg, Margareta NormellAnn Pihlgren och Ylva Wibaeus hälsar välkommen!