Syftet med artikeln är att belysa drama i samband med undervisning om hållbar utveckling. Studien bygger på en drama-workshop, designad för att undersöka miljö- och hållbarhetsproblematiken från olika perspektiv genom användning av dramatekniker som icke-verbala uttryck, visualisering och rollspel. Studien ger ett exempel på hur drama kan bidra till lärande för hållbar utveckling inom högre utbildning, i detta fall fortbildning för yrkesverksamma lärare.

Artikeln i sin helhet kan läsas här.

Läs mer om Eva Österlinds forskning: via profilsidan.