Elsa Szatek

Under februari 2020 publicerade Riksteatern en antologi där Elsa Szatek, doktorand vid HSD medverkar med kapitlet: ’Att leda teater, motstånd och dialog’.

Antologin är en metodbok som fokuserar på hur inkludering och ett normkritiskt drama och teaterarbete kan se ut i praktiken i arbetet med unga människor. Redaktör för boken är docent Anna Lundberg. Boken lanserades i början på februari på Folk och Kultur i Eskilstuna.