Boken, som ges ut på Vulkan Förlag, tar avstamp i docent Anna Lena Lindbergs pionjärinsats och forskargärning som konsthistoriker.

 
Ny bok: Genuspedagogiska gärningar
Ny bok: Genuspedagogiska gärningar
 

 

Under rubrikerna Pionjärgärningar, Genus och akademi, Konstpedagogikens möjligheter samt Kvinna och konstnär visar svenska och nordiska konsthistoriker, konstpedagoger, museiintendenter, historiker och etnologer från tre forskargenerationer vad konstpedagogiken och genusforskningen har brottats med, hur den har utvecklats och var den står idag. Bokens bidrag sätter nytt ljus på de fält som bär tydliga spår av Anna Lena Lindbergs gärning; subversiv och omvälvande, affirmativ och bejakande.

I Anne Lidéns artikel "Språkaffischen: bildreception och användare 1970-2010" riktas intresset mot genuspedagogisk bildtolkning och bildanvändning i Sverige med fokus på hur 'Språkaffischen' använts under 40 år av mottagare i folkbildning och skolor, på arbetsplatser och i familjer. Anne lyfter fram hur läromedelsförfattare och skolledare, lärare och elever har använt affischen som utgångspunkt för olika skolämnen, såsom svenska och SO-ämnen, som start för en diskussion om kön, genus och likabehandling. Språkaffischen har också använts i övergripande tematisk undervisning om jämlikhet och samlevnad. I flera fall har den dessutom använts inom personalutbildning på olika företag och organisationer.

Redaktörer för boken är Maria Carlgren, Johanna Rosenqvist och Katarina Wadstein-MacLeod.