Professor Jenny Berglund (Stockholms universitet) har tillsammans med professor Bill Gent (University of Warwick) fått en artikel publicerad i tidskriften Intercultural Education. I artikeln diskuterar Berglund och Gent elevers erfarenhet av Koranundervisning i relation till den religionskunskapsundervisning som förekommer inom ramen för den obligatoriska skolan i såväl Sverige som Storbritannien. De argumenterar utifrån ett interkulturellt perspektiv att det finns all anledning att uppmuntra till dialog och diskussion om lärande mellan dessa både undervisningssituationer istället för att se dem som motsatta eller uteslutande vilket ofta är fallet.

Läs artikeln här.