Omslag Nordidactica

Artikeln “Theories of justice among eight-year-olds: Exploring teaching for an emerging ability to critically analyse justice issues in social science”, är med i senaste numret av Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education.

Numret är ett temanummer kring hållbarhet i samhällsvetenskaplig utbildning och forskning: utmaningar och möjligheter. I artikeln presenteras och diskuteras hur kritiska perspektiv rörande frågor om rättvisa kommer till uttryck bland yngre barn i deras studier i samhällskunskap.

Två frågor fokuseras: vilka indikationer kan identifieras rörande en begynnande förmåga att resonera kritiskt rörande rättvisa, och vad för slags lärandeaktiviteter tycks stödja en utveckling av en sådan förmåga?

Läs numret här.

Malin Tväråna är doktrand vid HSD, läs mer om hennes forskning via hennes profilsida.