Maria Wassrin, lektor vid HSD, har skrivit kapitlet A broadened approach towards musical improvisation as a foundation for very young children’s agency i boken Expanding the space for improvisation pedagogy in music. A transdisciplinary approach (Routledge).

Bok: Expanding the space for improvisation pedagogy in music. A transdisciplinary approach.

I kapitlet problematiserar Wassrin antaganden om gränser mellan musikaliska handlingar och andra kommunikativa handlingar i relation till musikalisk improvisation. Vidare diskuteras maktfrågor, såsom vem som tillåts definiera musik som begrepp, samt vem som tillåts avgöra hur inramningen av improvisatoriska event kan se ut när det gäller de yngsta barnen.

Läs mer om boken här.