Foto: Jack Hamilton. Unsplash.

Artikeln utgår från musikens viktiga förmåga att påverka människor.  Som att musik kan påverka människor på oförutsedda sätt och därför har använts av makthavare som ett medel för att förtrycka och vilseleda människor. Musiken rymmer alltså potential att beröra människor på ett sätt som få kan värja sig från. 

I artikeln argumenterar Ketil Thorgersen för att begreppet manipulation kan användas av lärare och forskare som ett verktyg inom musikundervisning och för att inrama dessa aktiviteter som meningsfulla för estetisk kommunikation. Vidare menar han att manipulation är en nödvändig del i all konst och estetisk kommunikation, trots de negativa konnotationerna. Manipulation, menar han, är ett verktyg för både bra och dåliga syften. 

Thorgersen föreslår olika sätt som musikundervisning kan utformas runt estetisk kommunikation och där gynnsam manipulation spelar en avgörande roll. Det ger möjlighet till att resultatbaserade läroplaner för undervisning i musik kan ersättas med ett alternativ som är mer förenligt med konstarterna.

Läs hela artikeln här.