Ketil Thorgersen, HSD, har tillsammans med Thomas von Wachenfeldt författat ett kapitel i den nya antologin ”Difference and Division in Music Education” på Routledge. Kapitlet heter You Who Hate God': Investing in Love and Hate through the Sound of Satan.

Boken kan beställas här.