Nadia Nadim, professionell fotbollsspelare. Foto: Ailura.

Jenny Berglund, professor i religionsdidaktik, har publicerat artikeln Widening Our Scope from “Maximalists” to More Ordinary Practitioners? i boken Kvinnligt religiöst ledarskap.

Artikeln lyfter fram att aktuell forskning om religionsundervisning visar att muslimer ofta representeras på ett sätt som kan beskrivas som såväl stereotypt som maximalistiskt och ignorerar utövare som är av den genomsnittliga eller minimalt engagerade sorten. Tendensen att fokusera på maximalister finns även i studiet och skildringen av andra religioner än islam. Men när det gäller islam tenderar fokuset på maximalistiska representationer att förmedla en stereotyp bild av muslimer, en bild som ofta förekommer i både media och i samhället i stort. I artikeln använder hon fotbollsproffset Nadia Nadim, Danmarks svar på Zlatan Ibrahimovic, som exempel och argumenterar för att religionskunskapslärare med hjälp av ett etnografiskt förhållningssätt kan undvika stereotypisering.

Boken finns tillgänglig via fri nedladdning här.