Nytt land och ny skola - berättelser om att bryta upp och börja om
Nytt land och ny skola - berättelser om att bryta upp och börja om
 

I den nya boken Nytt land och ny skola: Berättelser om att bryta upp och börja om berättar Ulrika Jepson Wigg, verksam forskare vid CeHum, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, om vad det innebär för unga människor att bryta upp från sitt hemland och börja om på nytt i ett annat land.

 

Ulrika Jepson Wigg vill skapa förståelse för flyktingars situation och låta denna grupp, som man ofta talar om och har åsikter om, själva få komma till tals och berätta om sina erfarenheter. Hon problematiserar och diskuterar även skolans viktiga roll för elever, som har flytt från sitt hemland, och deras upplevelse av mötet med det nya landet.