Rapportomslag.

"Delaktighet i praktiken. Gudstjänsten i centrum" är en rapport från det forskningsprojekt som Caroline Gustavsson lett i Asarum pastorat, Svenska kyrkan 2017-2019. Under två år följde hon arbetet med söndagens huvudgudstjänst och arbetet man gjort där för att öka människors delaktighet. Rapporten ger en bild av bakgrunden till Carolines medverkan, presenterar forskningsprojektet, Carolines bild av gudstjänstprojektets progression samt ger några glimtar från de analyser Caroline bidragit med under projektets gång. 

Rapporten kan beställas via Roger Sellrup: roger.sellrup@svenskakyrkan.se

Andra resultat från projektet har publicerats i ett antal artiklar varav några finns tillgängliga online här.