Rapportomslag

I rapporten "En process på riktigt" redovisas ett projekt från Västerås pastorat, Svenska kyrkan som Caroline Gustavsson ledde under 2018. I rapporten redovisas forskningsprojektets syfte, teori och metod samt Carolines roll i projektet. Några av de analyser Caroline bidragit med under arbetets gång presenteras också.

För att beställa rapporten eller vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Caroline: caroline.gustavsson@hsd.su.se