Mattias Björklund ute med ny artikel.

Privatekonomi är sedan 2011 en del av samhällskunskapen på gymnasiet men trots detta saknas reella definitioner av vad privatekonomiundervisningen ska innehålla och lärare saknar formell utbildning i privatekonomi. Studien utgår från 21 intervjuer med samhällskunskapslärare på gymnasiet där erfarna och nyblivna lärares utsagor om undervisning och mål med privatekonomiundervisningen analyseras. Resultaten visar att både mål och undervisning i privatekonomi skiljer sig åt mellan erfarna och nyblivna lärare trots att alla saknar formell utbildning. Erfarna lärare verkar använda sig av sina privatekonomiska vardagskunskaper medan nyblivna lärare  fokuserar på undervisningsmetoder och tar stöd av styrdokumenten. Både yrkesverksamma samhällskunskapslärare samt lärarstudenter behöver en formell utbildning i privatekonomi, men yrkesverksamma lärares undervisningserfarenhet i privatekonomi borde dokumenteras och tas tillvara när en framtida privatekonomiutbildning utformas.

 

Bekanta dig med licentiand Mattias Björklund här.

Läs hela artikeln här!