Viveca Lindberg är medförfattare till den nypublicerade artikeln Pupils’ perceptions of grades: a narrative analysis of stories about getting graded for the first time. Artikeln är publicerad i Assessment in Education: Principles, Policy & Practice.

Artikeln i sin helhet finns tillgänglig här.

Viveca Lindberg är docent i didaktik och universitetslektor med inriktning mot komparativ ämnesdidaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Läs mer om hennes forskning här.