Rapporter

Rapporter

  • Framsida rapport kulturskolan Ny rapport: Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv Kerstin Grip, Sofia Cedervall, Eva Österlind och Anneli Einarsson (Malmö universitet) har skrivit två rapporter om drama och teater i kulturskolan. Resultatet återger drama- och teaterämnets bakgrund och kartlägger dess förekomst inom kulturskolan, liksom drama- och teaterpedagogernas förutsättningar, utmaningar och arbetssätt.

SÖK I DIVA

Sök i DiVA