För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) beslutat att i den mån det är möjligt, från och med den 16 mars bedriva undervisning på distans och att inte ha obligatorisk närvaro vid seminarier under mars och april eller till vi vet mer om hur läget utvecklas.  Detta gäller kurser som ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Varje kurs kommer på olika sätt tillhandahålla kursmaterial så att det blir möjligt att studera hemifrån under en period. Som student innebär detta att du löpande behöver ta del av den information som gäller din kurs på kursens Athena-sidor. Kursansvariga arbetar kontinuerligt med att tillhandahålla den information som behövs för att du ska ha möjlighet att slutföra din kurs. 

Som student innebär det att om du är sjuk eller av annan anledning inte kan närvara vid seminarier istället måste inhämta motsvarande kunskaper på egen hand och/eller tillsammans med andra studenter via internet.

Eftersom seminarierna inte har obligatorisk närvaro kommer inga kompletterande uppgifter att krävas av dig när du inte har möjlighet att delta på plats på seminarierna.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information om vad som gäller dig som läser en VFU-kurs hittar du här: Riktlinjer för VFU-kurser