Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik

Våren 2020 startar en nationell forskarskola i samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Konstfack. Forskarskolan syftar till att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap.
Läs mer om Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik (FOBOS)

Forskarskola med ämnesdidaktisk inriktning

Stockholms universitet har tillsammans med utbildningsnämnderna i Stockholms stad, Nacka och Botkyrka beslutat om en långsiktig satsning på forskning och utveckling. En del i denna satsning är att ge lärare möjlighet till forskarstudier med en ämnesdidaktisk inriktning. Syftet är att stimulera lärare att genom egen forskning bidra med forskningsbaserad kunskap som kan ligga till grund för att utveckla skola och undervisning.

Forskarskola i Learning Study

Våren 2012 startade en nationell forskarskola som behandlar undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning och vänder sig till den som vill kunna förena undervisning och forskning i sitt dagliga arbete.