Allmän information

Du som är VFU-handledare inom Ämneslärarprogrammet eller Kompletterande pedagogisk utbildning kan här läsa mer om verksamhetsförlagd utbildning vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD). 

Du kan vända dig till oss för frågor kring VFU-kurserna men också med frågor om handledarskap.

Vill du veta mer om handledarutbildningar, VFU-seminarier eller önskar kontakt angående ditt handledarskap inom våra utbildningar, kontakta studieadmin@hsd.su.se eller kursansvarig för VFU-kursen via:

Läs vidare om verksamhetsförlagd utbildning vid Stockholms universitet via: www.su.se/vfu

Handledarutbildning för VFU-handledare

HSD ger även kurser i handledning och professionsutveckling som riktar sig till dig som är yrkesverksam lärare och som har eller kommer att få ett handledaruppdrag inom VFU.