Utbildning

Antagning, reservantagning och sen anmälan HT18

Antagningsinformation

Har du blivit antagen till en utbildning på HSD? Läs mer här: antagningsinformation

Reservantagning

Vi påbörjar reservantagningen den 22/8 för de kurser och program där det blir aktuellt. Vi kommer att kontakta reservantagna via den e-postadress som är angiven via antagning.se. På antagning.se kan du se när reservantagningen för en viss utbildning är avslutad.

Sen anmälan

De utbildningar som har lediga studieplatser kvar efter första antagningsomgången kommer att öppna för sen anmälan den 13 juli. Listan på de utbildningar som ges av HSD och öppnar hittar du här:

De inriktningar inom ämneslärarprogrammet som är öppna för sen anmälan stänger den 20/8.

OBS! Om du är behörig till de utbildningar du sökt rangordnas du efter den dag anmälan kom in.

Program och kurser

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, främst historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och filosofi, estetiska lärprocesser, samt motsvarande blockämnen i lärarutbildningen. Även undervisning inom museipedagogik och konstpedagogik är förlagd till vår institution.

Program och kurser HT18

Program

Kurser

Alla våra utbildningar

Här kan du hitta alla våra utbildningar

medieverkstan

Medieverkstan

Medieverkstan erbjuder alla lärarstudenter pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text liksom stöd i arbetet med redovisningar, projekt, digital portfölj samt support med MS Wordmall i samband med examensarbeten.

Medieverkstan ordnar även öppna föreläsningar för lärarstudenter.