Registrering

Information om registrering för dig som sökt via antagning.se

Informationen på denna sida vänder sig till dig som har sökt till ett program eller en kurs som ges av oss på HSD via antagning.se vårterminen 2019. Terminen startar den 21/1 och slutar den 9/6.

Information om registrering för dig som redan läser inom ett program

Informationen på denna sida vänder sig till dig som ska läsa någon kurs vårterminen 2019 hos oss på HSD inom det program du är antagen till. Terminen startar den 21/1 och slutar den 9/6.

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Telefontid: tisdag 10-11 , samt torsdag 13-15.

Besök bokas via e-post eller telefon.


Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen