Registrering

Information om registrering för dig som sökt via antagning.se

Informationen på denna sida vänder sig till dig som har sökt till ett program eller en kurs som ges av oss på HSD via antagning.se höstterminen 2018. Terminen startar den 3/9 och slutar den 20/1.

Information om registrering för dig som redan läser inom ett program

Informationen på denna sida vänder sig till dig som ska läsa någon kurs höstterminen 2018 hos oss på HSD inom det program du är antagen till. Terminen startar den 3/9 och slutar den 20/1.

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se


Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan