Den som väljer att börja läsa till lärare har en god arbetsmarknad framför sig. Det behövs 50 000 nya lärare till år 2020 enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting.

Läsa vidare

Om du vill utvecklas vidare i din roll som lärare är du alltid välkommen tillbaka hit. Vi på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har ett utbud av fristående kurser i humanistiska, estetiska och sämhällsvetenskapliga ämnen som riktar sig till verksamma lärare.

Vi erbjuder också forskarutbildning 

Alumn

På Stockholms universitet finns mycket alumnverksamhet och lärarstudenterna har även de aktiviteter. Du kan lära dig mer om detta genom att gå med i alumnnätverket.