Studentliv

Lärarstudenter vid Stockholms universitet

Information från studentkåren för lärarstudenter.

Lärarstudenternas klubbmästeri (LäS KM)

LäS KM står för Lärarstudenternas Klubbmästeri och har funnits sedan 1993. LäS KM är en klubbförening under Stockholms universitets studentkår.

Studentrådet

För HSDs studenter har det bildats ett studentråd Studentrådet är en mötesplats för alla studenter som har HSD som hemvist.

Lärarrummet i Gula Villan

Passa på att lära dig något under lunchen och träffa lärarstudenter från olika inriktningar och terminer! Ämnen är anpassade efter önskemål från er lärarstudenter, sådant många vill ha veta mer om helt enkelt.