Studentliv

Lärarstudenter vid Stockholms universitet

Information från studentkåren för lärarstudenter.

Lärarstudenternas klubbmästeri (LäS KM)

LäS KM står för Lärarstudenternas Klubbmästeri och har funnits sedan 1993. LäS KM är en klubbförening under Stockholms universitets studentkår.

Studentrådet

För HSDs studenter har det bildats ett studentråd Studentrådet är en mötesplats för alla studenter som har HSD som hemvist.

Lärarrummet i Gula Villan

Passa på att lära dig något under lunchen och träffa lärarstudenter från olika inriktningar och terminer! Ämnen är anpassade efter önskemål från er lärarstudenter, sådant många vill ha veta mer om helt enkelt.

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Telefontid: tisdag 10-11 , samt torsdag 13-15.

Tel: 08-674 7156

Besök bokas via e-post eller telefon.

Följande telefontider är inställda; tisdag 8 oktober och torsdag 17 oktober.
Vi nås under denna period bäst på mail. 


Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen
Puff HSD-alumn