Aktuell info

Se Lärarrummet i Gula villans Facebooksida.

Program HT2016

  • 10 nov Att (miss)lyckas som lärare: Beppe Singer (stjärnpedagog)
  • 17 nov Att odla lärande: Agnes Fischer (stadsodlare, Boodla)
  • 24 nov Att arbeta med rösten: Kajsa Söderlundh (röstpedagog, SU)

Tillgänglighet

Det finns en ramp, men ingen hörslinga. Rymlig toalett saknas. Frågor om tillgänglighet kan skickas till kansli@humf.su.se.

Lärarrummet arrangeras av Stockholms universitet, Stockholms universitets studentkår och Humanistiska föreningen.