LäS KM står för Lärarstudenternas Klubbmästeri och har funnits sedan 1993. LäS KM är en klubbförening under Stockholms universitets studentkår och delar lokal med Samhällsvetenskapliga föreningen i Café Bojan på Frescati.

Mer information om LäS KM finns på deras webb.