Hemvist HSD

Programansvarig institution (Hemvist)

Välkommen till HSD! Alla studenter inom Lärarutbildningen på Stockholms universitet har blivit tilldelade en programansvarig institution (som tidigare kallades hemvist). Vilken institution du tillhör beror på vilken inriktning du läser inom lärarprogrammen. Förutom lärarutbildning är HSD programansvarig institution för Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater, Magisterprogram i Drama och tillämpad teater och Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

HSD är programansvarig institution för dig som läser följande:

 • Lärarprogrammet, inriktning Samhällsorienterande ämnen, Estetiska lärprocesser, Historia och Religion, antagna t.o.m. VT11
 • Kombinationsprogrammet
 • Kompletterande pedagogisk utbildning, allmänna ämnen,antagna t.o.m. VT11 samt samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen, antagna fr.o.m. HT11
 • Ämneslärarprogrammet ingångsämne Historia, Religion, antagna fr.o.m. HT11
 • Ämneslärarprogrammet ingångsämne Geografi eller Samhällskunskap, antagna fr.o.m. HT11
 • Lärarprogrammet mot skolår 7-9 och gymnasieskolan med Företagsekonomi, Geografi, Psykologi eller Samhällskunskap som förstaämne, antagna fr.o.m. HT11
 • Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater
 • Magisterprogram i Drama och tillämpad teater
 • Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
   

Söker du en annan programansvarig institution inom lärarutbildningen vid Stockholms universitet?

Läs mer om programansvarig institution på Lärarutbildningsportalen.


När ska du vända dig till din programansvariga institution?

Din programansvarig institution vänder du dig till i frågor som rör studievägledning (dels för vägledning av enstaka kurser och dels för vägledning av kurserna inom lärarprogrammet). Du kontaktar också programansvarig institution för frågor om tillgodoräknande, studieavbrott och studieuppehåll.

Önskar du få vägledning avseende din studier kontaktar du vår studievägledning.

Kontaktuppgifter för Studievägledningen HSD

Programinformation

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Telefontid: tisdag 10:30-11:30 , samt torsdag 13-15.

Tel: 08-674 7156

Besök bokas via e-post eller telefon.

Följande telefontider är inställda; 28 november och 5 december.
Vi nås under denna period bäst på mail. 


Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen
Puff HSD-alumn