Om du istället vill ansöka till eller omregistrera dig på kurs i självständigt arbete hittar du information på kurshemsidorna

Inlämningsperioder

Varje termin har institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik två examinationsperioder för självständigt arbete.

VT2021

Omgång 1 examineras 17-19/3

Anmälan senast den 3/3 2021 kl. 9.00

Inlämningen öppen

3/3 - 10/3 2021 kl. 9.00

Examinationsschema publiceras på Athena senast kl. 23:59

10/3 2021

 

Omgång 2 examineras 2-4/6 2021

Anmälan senast den 19/5 2021 kl. 9.00 via formuläret

Inlämningen öppen

19/5 - 26/5 2021 kl. 9.00

Examinationsschema publiceras på Athena senast kl. 23:59

26/5 2021

 

HT2021

Omgång 1 examineras 27-29/10 2021

Anmälan senast den 13/10 kl. 9.00 (anmälningsformulär öppnas i början av oktober)

Inlämningen öppen

13/10 - 20/10 kl. 9.00

Examinationsschema publiceras på Athena senast kl. 23:59

20/10

 

Omgång 2 examineras 12-14/1 2022

Anmälan senast den 30/12 kl. 9.00 (anmälningsformulär öppnas i början av december)

Inlämningen öppen

30/12 - 5/1 2021 kl. 9.00

Examinationsschema publiceras på Athena senast kl. 23:59

5/1

 


Viktigt att tänka på:

För att ditt arbete ska kunna läggas fram på seminarium är det några riktlinjer du måste följa:

 • Använd HSD's mall  Uppsatsens framsida (97 Kb)  för framsidan till ditt självständiga arbete.
 • Obs, ladda ner filen och fyll i den. Det fungerar inte att fylla i den i webbläsaren.
 • Fyll i alla fält i mallen som är aktuella. Förutom titel och ditt namn är det viktigt (obligatoriskt) att du även fyller i termin och år samt handledarens namn.
 • Uppsatsen som du lämnar in i Athena ska namnges på följande sätt: Efternamn, förnamn, kurskod, termin. Använd något av följande format: docx, doc eller pdf.
 • Under inlämningsperioden lämnar du in ditt arbete på Athenasida "Uppsatsseminarier HSD". Du får tillgång till Athenasidan efter att anmälningstiden gått ut.
 • Du ska ladda upp ditt arbete i två mappar på Athenasidan under "Självständiga arbeten" samt "Inlämning för textkontroll". 
 • Om du inte kommer in på Athenasidan behöver du kontaka studieadmin@hsd.su.se

Exempel på uppsatstitlar:

 • Strategier för att inkludera det kvinnliga perspektivet i skolans historieundervisning.
 • Postkolonialism och nationalism i historieundervisningen.
 • En studie om läxor som inlärningsmetod i de samhällsvetenskapliga ämnena.
 • Lärande berättande. Studie av narrativ struktur i läroböcker i historia för årskurserna 4-6.
 • Några pedagogers uppfattningar om IT i SO-undervisningen.
 • SO-undervisning i ett mångkulturellt klassrum.
 • Religion i mångkulturell skola.

Är du osäker på vilken kurs du läst? Logga in på Ladok för studenter där du kan se alla kurser du läst eller varit registrerad på. 

Vill du komma i kontakt med en kursadministratör för självständigt arbete? Kontakta studieadministrationen på studieadmin@hsd.su.se

Information inför examination av självständigt arbete

Läs om hur examinationen går till och vad som förväntas av respondenten och opponenten.

Information inför examination av självständigt arbete